Well, it’s been a long time since I translated lyrics.  Here goes:

Nadarama mo bang, ikaw ay plastik bag
Palutang-lutang lang
Kung san dalhin ng hangin

Nadarama mo ba, na para kang papel
Parang baraha lang
Guguho sa dagil

Alam mo ba na may pag-asa pa sa iyo
Dahil may siklab sa iyo

Sindihan mo lang
Hayaang kuminang
Ang gabi’y sa iyo
Parang ika-apat ng Hulyo

Giliw ikaw ay paputok
Gilas mo’y ipakita mo
Sila’y mapapa-oh, oh, oh
Habang ika’y papalipad-pad-pad

Giliw ikaw ay paputok
Ipasabog mo ang kulay mo
Sila’y mapapa-oh, oh, oh
Habang sila’y papababa-ba-ba

Huwag mong isipin na, ikaw ay epal lang
Ika’y orihinal, di mapapalitan
Kung alam lang nila, paparating sa ‘yo,
May bahaghari pagkatapos ng bagyo

At kaya nakasara ang maraming pinto
Ay para mabuksan mo ang siyang nararapat sa iyo
At tulad ng kidlat, puso mo’y liliyab
At kung oras na, alam mo na

Sindihan mo lang
Hayaang kuminang
Ang gabi’y sa iyo
Parang ika-apat ng Hulyo

Giliw ikaw ay paputok
Gilas mo’y ipakita mo
Sila’y mapapa-oh, oh, oh
Habang ika’y papalipad-pad-pad

Giliw ikaw ay paputok
Ipasabog mo ang kulay mo
Sila’y mapapa-oh, oh, oh
Sila’y mapapanganga-nga-nga

Boom, boom, boom
Maliwanag pa sa buwan, buwan, buwan,
Sa simula pa’y na sa iyo, iyo, iyo
Ito na ang oras para lumago

Giliw ikaw ay paputok
Gilas mo’y ipakita mo
Sila’y mapapa-oh, oh, oh
Habang ika’y papalipad-pad-pad

Giliw ikaw ay paputok
Ipasabog mo ang kulay mo
Sila’y mapapa-oh, oh, oh
Sila’y mapapanganga-nga-nga

Boom, boom, boom
Maliwanag pa sa buwan, buwan, buwan,
Sa simula pa’y na sa iyo, iyo, iyo
Ito na ang oras para lumago