Lady Gaga. "Telephone." Translated.

By in
3 comments

I’m not doing it because I should, but because I can.

Here goes nothing.

“Telepono”
Quick and dirty translation of “Telephone” by Lady Gaga

Hello hello baby tumawag ka
Wala akong marining
Walang mahagilap sa club, ano uli
A-A-Anong iyong sinabi
Putol-putol ang iyong sinasabi
Sorry di kita marining
Ako’y medyo busy

Ma-medyo busy
Ma-medyo busy
Sorry di kita marinig, ako’y medyo busy

Isang saglit
Ang paborito kong kanta ay patutugtugin
At di kita ma-text na may hawak ako na inumin
Sana nagplano ka ng gimik kung alam mo ako ay libre
Tatawag kang di mapakali kung ako ay busy

Huwag kang tumawag, ayoko nang pag-isipan to
Naiwan sa sayawan ang aking isipan at puso
Huwag kang tumawag, ayoko nang pag-isipan to
Naiwan sa sayawan ang aking isipan at puso

Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh
Wag mo kong telepono-hin
Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh
Ako’y busy
Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh
Wag mo kong telephonohin
Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh

Tawag ka kung kailan
Sa ‘min walang madadatnan
Telepono ko di mo maaabot
Ako’y nasa gimikan
Nakikipag-inuman
Telepono ko di mo maaabot

Tawag ka kung kailan
Sa ‘min walang madadatnan
Telepono ko di mo maaabot
Ako’y nasa gimikan
Nakikipag-inuman
Telepono ko di mo maaabot

Hoy ang mala-bombang pagtawag mo’y
Di ako mapapabilis ng alis
Mapapabilis ng bihis
Mapapatigil sa ka-tsismis
Iniwan na lang sana ang phone ko
Pagkat ito’y pahamak
Para kang mangingilak
Sorry di kita makausap

Di sa di kita gusto
Ako’y nasa gimik
Nagkakasakit, napapagod
Sa phone ko na nagri-ring

Minsan feeling ko nakatira ako sa
LRT Central Station
Ngayon di sasagot sa phone
Dahil ako’y gigiling

Ako’y gigiling, ako’y gigiling
Ngayon di sasagot sa phone, ako’y gigiling

Huwag kang tumawag, ayoko nang pag-isipan to
Naiwan sa sayawan ang aking isipan at puso
Huwag kang tumawag, ayoko nang pag-isipan to
Naiwan sa sayawan ang aking isipan at puso

Huwag kang tumawag, ayoko nang pag-isipan to
Naiwan sa sayawan ang aking isipan at puso
Huwag kang tumawag, ayoko nang pag-isipan to
Naiwan sa sayawan ang aking isipan at puso

Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh
Wag mo kong telepono-hin
Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh
Ako’y busy
Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh
Wag mo kong telephonohin
Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh

Tawag ka kung kailan
Sa ‘min walang madadatnan
Telepono ko di mo maaabot
Ako’y nasa gimikan
Nakikipag-inuman
Telepono ko di mo maaabot

Tawag ka kung kailan
Sa ‘min walang madadatnan
Telepono ko di mo maaabot
Ako’y nasa gimikan
Nakikipag-inuman
Telepono ko di mo maaabot

Telepono
Te-te-telepono
Ako’y nasa gimikan
Nakikipag-inuman
Telepono ko di mo maaabot

Telepono
Te-te-telepono
Ako’y nasa gimikan
Nakikipag-inuman
Telepono ko di mo maaabot

3 comments on “Lady Gaga. "Telephone." Translated.”

  • Euri
  • June 17, 2010
  Reply

  WTF? LOL! I love it! 8D

  • yish
  • June 17, 2010
  Reply

  loled at lrt central station. 😀

  • Ade
  • June 18, 2010
  Reply

  wut

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *