More Translations of Poems

By in
No comments

I was aboard the train a few days ago when I saw the familiar verses of Luis de Gongora’s poem translated in Filipino.  Longfellow translated the first lines of “Andeme yo caliente” in this manner:

Let me go warm and merry still;
And let the world laugh, an’ it will.
Let other muse on earthly things,
The fall of thrones, the fate of kings,
And those whose fame the world doth fill;
Whilst muffins sit enthroned in trays,
And orange-punch in winter sways
The merry sceptre of my days;
And let the world laugh, an’ it will.

So I kind of figured out I should translate some poems as well.

Minsan Kitang Minahal
Aleksandr Pushkin, “I Loved You Once”

Minahal kita; ngayon nang maari kong ituga,
Mumunting baga ng aking pag-ibig, ang init ay naroon pa rin;
Ngunit huwag mong hayaang ito’y dagdag sa iyong pagkabahala
Sapagkat ayaw kitang muling palungkutin.
Walang pag-asa’t tahimik, ngunit minahal kita ng buo
Sa kabila ng sakit ng mga nananaghili at kimi;
Magiliw kitang minahal, inibig kita ng totoo,
Panalangin ko sa Diyos na may magmahal sa iyo muli.

*     *     *

Sugat ng Pag-Ibig
Federico Garcia Lorca, “Wounds of Love”

Itong ilaw, itong apoy na umuubos,
itong kulay-abong bayan na pumapalibot sa akin
itong kirot mula sa iisang wari-wari
itong sakit ng kalawakan, mundo, at oras,malaka

itong pananaghoy ng dugo na ngayo’y palamuti
ng lirang walang pulso, madulas na sulo
itong bigat ng karagatan na humahampas sa akin
itong alakdan na nabubuhay sa aking dibdib,

ay kuwintas ng pag-ibig, kama ng sugatan,
nananaginip ng gising sa iyong pagdating
sa gitna ng aking wasak at gumuhong dibdib.

Bagama’t hinahanap ko ang karurukan ng pagpapasya
nasilayan ko ang lambak na hatid ng iyong puso,
ng lason, simbuyo ng damdamin, mapait na dunong.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *